# روزانه

چشم و زنان محترم

الو مـــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوووووو، صدا میاد؟ مَمد جان الوووو........................................ برو یه سر بزن به کارگرا، میگم برو یه سر بزن به ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 17 بازدید