همین الان خبرش رسید که من و مامی و داداش جان  انفلوانزا گرفتیم اون هم از نوع ِA -(H1N1)  کلا واسه ما دعا کنید جمیعاگریه

اگه قصر در رفتیم میام آپ میکنم

اکر نه هم خوب ادمی بودیم روحمون شاداسترس