شده تا حالا یه گوشه بشینی به کسی هم کار نداشته باشی بعد واسه خودت همین جوری فکر کنی  بعد چند تا تیکه مهم  رو همچی یه خورده بلند تر فکر کنی  بعد همه بر گردن نگات کنن بعد تو مثل اهو که افتاده تو مرداب ندونی الان چه خاکی به سرت کنی با این گندی که زدی بعد گوشی موبایلت رو اروم بیاری بالا  که کسی نفهمه وانمود کنی تا الان با موبایلت بود ی  داشتی بلند بلند حرف میزدی ؟؟؟

تا جنون راهی نمونده مثل که ؟ خدا اخر عاقبت ما رو هم به خیر کنه اساسا

پ: مرسی که انقدر به فکرم بودیم ولی ترجیح میدم نگم چی شده بود

پ2: استاژر شدیم ما

پ3: بابا جان میخوان یه همین مناسبت میمون و فرخنده برای جوجو جان یه عدد اتول بگیرننیشخند

  شب های قدر به دعاهاتون شدیدا محتاجم