نمیدونم به چیزی رو تو این مدتی که نبودم تجربه کردم

اگر زیر بار یه مصیبت بزرگ از غصه نمردی لابد انقدر پوستت کلفت شده که تو بقیه مسیر هم خودت رو از تک و تا نندازی و من افتخار رو در رویی با تمام  اتفاقات بزرگ و نامرادی ها رو تو این مدت داشتم پس لابد بقیه اش رو هم میتونم

حالا که تموم شده و دارم به این راه پشت سر نگاه میکنم نمیدونم چی بگم فقط  میگم خدا به سر همگی مون منت گذاشت

دمت گرم رفیقفرشته

یکی درد و یکی درمان پسندد ..... یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران   .... پسندم انچه را جانان پسندد

                                                             راضیم به رضای رفیق

راستی مرسی از محبت هاتون تو این مدت که نبودم

مرسی که سراغم رو میگرفتین