وقتی میخوای یعنی قصد دارین , یعنی در واقع چه جوری بگم ؟نیت کردین که درس نخونین مثل من باید اولش همون کله سحر برین بستنی خوردن با دوستتون ( البته اول ترش باید یه دوست پایه پیدا کرده باشین ........!!!!!)   بعد  برین زیست خاور(مجتمع تجاری تو مشهد به ول گردی .....) بعد بیاین خونه باز بخوابین تا 5 عصر بعد با عجلــــــــــــــــــه انگار مدرسه تون داره دیر میشه بدو بدو کنین برین سیـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــما  فیلم ورود اقایان ممنوع بعد کلی هله هوله بخورین تا سر حد مرگ بعد از اون جا راهتون رو کج کنین برین کوهسنگی با دوستتون بعد تا موقع مغرب هم اونجا پیاده روی کنین بعد تازه بیاین خونه بخوابین تا فرداش لنگ ظهر

اون وقت اگر یه امتاحن مزخرف هم داشته باشین که فقط دو روز وقت داره

میتونین سرتون رو با افتخار بگیرین بالا و بگین من 99.999999% میــــــــــــــــــوفتم!!!!

این یعنی این که شما خنگ نیستین بلکه خسته این و بریدین و درس نخوندین و عجــــــــقـتون نکشیده پاس شین ابله

اعتراض به برگه هم وارد نیست

پانوشت : داریم له میشیم یعنی این استاد ها فکر نمیکنن با خودشون که یک قیلمتی هم هست و در حضور 70 نفر بلکم بیشتر باید تقاص پس بدن

من شخصا به همگی شون از همین تریبون اعلام میکنم اونجا راه نیوفتین بیاین دنبال ما به حلالیت ها ؟ که  من هیشکی رو حلال نمیکنم

برین بمیرین!!!!!!