اگر خدا خواست و از زیر امتحان فارماکو زنده بیرون اومدیم با یک پست رومانتیک فانتزیک عشقولانه خرخره جویدانه (!) وتسلیم شدانه و رو کم نشدانه و جیغ زنانه و گیس گشانه و .... در  مورد یه امر خیر (!)هورا در خدمتیم اگر خواستین بگین بنویسم اگر نه که همون روزمره ها رو مینویسم واستون فعلا باید برم

راستی دستیار شدن خیلی ار دکتر های وبلاگی رو هم بهشون تبریک میگم

بعد تر نوشت : بابا این کامنت ها چیه گذاشتین؟؟؟؟؟ میدونم دارین از فوضولی میمیرین به خول و قوه اللهی(!)  ولی این صرفا یه انونس تهییج کننده است  به اعصابتون مسلط باشن

کمر بند هاتون رو ببندید  و تا اخر سفر هم باز نکنین

بذارین من این فارماکوی بی صاحاب رو بدم !!!!؟؟؟؟؟؟ما یعنی جوجو دکتر ،عروس نشدیم اوهخیالتون جمع انقدر تیریک ازدواجی و ادرس تالار وشام  وسور چرونی نگیرین از ما میگم جنبه ندارین ها !!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//