با چند تا ادم خیر رفته بودیم اخر مشهد(سیس آباد ) به پخش میوه واسه شب های عید بعد به خاطر اینکه با اون محله اشنا نبودیم ولی خب جای خیلی خیلی خیلی محرومی بود تمام بسته های میوه رو میخواستیم اونجا پخش کنیم یکی از راه های تشخیص درجه محرومیت توسط ما نگاه کردن به در خونه بود مثلا اگر درشون رنگ زنگ داشت یا شیشه ها شکسته بودن یا هر لنگه در یه مدل بود میگفتیم اینها اندیکاسیون کمک دارن، زنگ میزدیم خونه شون و میوه رو میذاشتیم پشت در و میامدیم.

 حالا امروز دارم به در خودمون نگاه میکنم میگم هر کی بخواد بیاد وسط شهر واسه خیر و خیرات اصلا خونه ما اندیکاسیون جهزیه دختر داره والا!!!قلب از 30 سال پیش که تا حالا رنگ نشده بعد یکی از شیشه های سر در هم افتاده شکسته بعد شیشه یه در مشجر ساده است اون یکی دیگه گل دار بعد کوچه مون رو و اسه بالا بردن المی های گاز کندن و هنوز بعد از گذشت 6 ماه اسفالت نکردن.خنده بعد الان شما فکر کن یکی بیاد از جلو در خونه ما رد شه دلش کباب میشه جیگرش خون میشه تازه یه تخم مرغ هم یکی از بجه تخس های همسایه پرت کرده خورده وسط درمون هنوز ادم خیری پیدا نشده در ما رو تمیز کنه  خدایی ما الان اندیکاسیون میوه پشت در گذاشتن رو نه تنها داریم که تقبل جهاز ما رو هم لحاظ بفرمایین آقا ما فلک زده شدیم 

عیدی های اخد شده توسط ما تا این لحظه١٨۵ هزار تومن بوده

فقط کلاه قرمزی دیدیم وبعضی فیلم های شبکه 3

از تمام برنامه ریزی هایی که واسه مطالعه کردیم فقط یه خون و یه پلقی (!) فارماکو خوندیم

مامانمان تازه اخز عید یادشون اومده که تو چرا خصوصی کلاس المانی نگرفتی بیا و درستش کن حالا

ما پایه سینما میخواییم هیشششششششششششششششکی همراهی نمیکنه  ( ایکون یه بچه دماغو )

الان قیافه ما راه راه شده

من عاشق پسر خاله شدم الان

بادو تا از همکلاسی ها هم فامیل در امدیم یک پسری و یه دخملی تو بازدید پس دادن ها متوجه گشتیم البته یکیشون روخوشمزه خیلی میخوام که متاسفانه اون ما رو نمیخواد ( ایکون دخمل  دم بریده  ی پاچه ور مالیده !)

سیزده به در از ما به شما نصیحت امسال سبزه ی ماش گره بزنین بلکه افاقه کنه  بیایم هولولولولو تون

بعضی از خونه هایی که رفتیم در بزنیم نه تنها در نداشتن که تو این هوای سردبی قرار یه پارچه اویزون کرده بودن به در و شیشه هم نداشت پنجره هاشون  خدایا به تمام داده هات شکر

* شست در وسط =کاه دون از خودت نیستش =تا خرخره خوردن =سور چرونی و..........