سلام

امروز صبح رفتم حرم واقعا عالی بود چند وقت بود نرفته بودم  دلم تنگ شده بود راستی

عید غدیر مبارک باسه مخصوصا به همه بچه سیدا ی عزیز نیشخندچشمکا

امروز داشتم به این فکر می کردم که چطور شد من به رشته پزشکی علاقمند شدم  یکهو برگشتم به دوران بچگی یادمه مامانم وقتی قربون صدقه من میشد همیشه به من میگفت عسل من کیه ؟من هم می گفتم : من

نفسم کیه ؟ من

قلبم کیه؟ من

عمر م کیه ؟ من

دل وروده من کیه ؟ واینجا بود که من جواب نمیدادم  مامانم دوباره میگفتن ومن ساکت هیچی  جواب نمی دادم بعد با یه لحن بچه گانه می گفتم به من نگو  دل وروده چون دل وروده به{ خیلی ببخشین به} مقعد لبخندچشمکنیشخندمربوطه  آقا مامانمو  میگین از تعجب شاخ در می اورد حالا این ماجرا مال  3یا 4 سالگی منه تازه  به چه تبحری فشار خونم میگرفتم فقط سواد خوندن عدد ها رو نداشتم با دست میگفتم این جا  صدا اومد!!!!!!!!!کلی حال  میکرد این مامان من می گفت تو بالاخره دکتر می شی . همون موقع ها هم بود داییم برام یک میکروسکوپ خریده بود اخی   هنوزم نگهش داشتم منو یاد  خودم تو اون دوران میندازه ولی چقدر خوب بود اابرونیشخنداز همون اول درد اجتماع !!!!!!!! داشتم دوست داشتم همه آدم ها سالم و شاد باشن و........

 خدا کنه تا آخر هم همین طوری بمونم خدایا تورو خدا من رو از اون    دکترهای     پول دوست سبز بی معرفت نکن    وای  دیرم شده امروز از صبح فقط ول گشتم برم کتابارو  کلی خجالت بدم !!!!!!!!!خندهمتفکرمتفکر