سلام به همه عزیزان جان به دلیل فرو رفتن در کتاب های جان جانان وبرف وبارندگی همراه با ترافیک شهری ومساعد نبودن حال ومال وفال و...وقت این مینی مال تقدیم شما !!!! آواز خوش هزار تقدیم شما نیشخند

هیچی دیگه  چند روز قبل  این دایی خان ما رفته بودن یه سطل ماست خریده بودن (!)

بعد این خیلی خوش مزه بود /صحنه داخلی /خونه مامان بزرگم!!!

بازیگران: من ومامان وفاطمه خانم پرستار مامان جون اینا !!!

من : آخ خ خ خ عجب این ماسته معرکه است

فاطمه خانم : فکر کنم از شیر میش  مایه زدن !

من رو به مامانم : مامان آِ ی مامان ! میش نره یا ماده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خب به من چه ؟تقصیر من چیه دیگه خب حواسم نبود خب ماست ومیش و شیر و.... کلی ابروریزی حالا خوبه کسی دیگه ای اونجا نبود خوب شد این داداش خان بد جنس ما استثناء تو دست وپا نبود خوشمزه!!!!

حالا الان چند روزه دیگه فاطمه خانم نمیگه بیا فشار خونم  رو بگیر !!!نتیجه غیر اخلاقی ماجرا یه لحظه غفلت یک عمر پشیمانی !!!!!! یک نفر از مشتری !!! های آینده مطب خود را دستی دستی فراری دادیم !!1عینکنیشخند

میش موجودی مونث میباشد سوال

جلوی جمع تراوش ذهنی نفرماییدنیشخندنیشخند حتی شما مشتری گرامی !!!!!!

فعلا ممکنه این طرفا نیام تا بعد >>>> التماس دعا