آخ .... جاتون خالی عجب سیزده به دری بود امسال ! اول که نمی خواستیم بریم بیرون چون تنهایی که اصلا کیف نمی ده بعدشم می خواستیم کلاه قرمزی !! ببینیم  تا اینکه یکی از دوستای مامانم اینا گفتن ما می خوایم بیایم باغتون  گفتیم باشه بیاین / بعد دختر عمو مامانم و خانوادش / انگاه دختر پسر خاله مامانم + داماد ها !/ یکی دیگه از فامیل ها و......... دیگه جا  برای خودمون نبود ملت همچی به آغوش طبیعت پناه اورده بودن که راه نیم ساعته تقریبا یک ونیم ساعت به طول انجامید ولی آقا ما تو راه انقدر چرت و پرت می گفتیم هرهر هر  می خندیدیم به سبزه های مردم گیر می دادیم !!! به موها دماغ ها !! خلاصه کلا گیر می دادیم  دیگه/فکر کن 14 -15 تا جوان 20-30 ساله به هم بیفتن چه کار که نمی کنن آقا مثل گله  گوسفند راه افتادیم رفتیم چهل بازه (یه جای تو شاندیز !)/ از تو رودخونه راه رفتیم اب ریختیم به سر کله هم یک دو سه نفر تلفات دادیم که افتادن تو آب ( مثل خودم !!)/ناهار  و بازی و بازی و باز هم بازی !!!

تازه بزرگتر ها داشتن یکی یکی برای ماها !!! شوهر وزن مناسب پیدا می کردن ونقشه در سر می پروراندند اما ما ها حسابی جنبه داشتیم اصلا یکهو فکر نکنین نیش تا بنا گوش باز باشه ها     نه ...اصلا  هیچ کس اهل ازدواج نبید ! فقط آخر سر که داشتیم بر می گشتیم (اون هم با چک ولگد ما رو از سر وسطی  بلند کردن )ملت افتاده بودن رو سبزه ها آی گره میزدن آی گره می زدن تماشایی ! این داداش خان ما یک 5-6 تایی گره زر که بالاخره یکیش بگیر ه!!البته این وسط ها ما کلی نشسته بودیم با بچه  بزرگترها کلی راجع به درس ها ومشکلاتم تحقیقات بعد ار عید که باید تحویل اساتید جان جانان دهیم کلی چک وچونه زدیم بالاخره یک نفر دل نازکش !! به حال ما سوخت تحقیق زاقارت کامپیوتر ما رو قبول کرد انجام بده (اندر فواید 13 به در )

البته بماند که من رو یه چیز خطر ناک نیش زد وتو آب افتادم و رباط صلیبی م کشیده شده نافررررررررم  مثل این معتاد ها دلا دلا راه می رم و کلی جیغ ویغ ولی الحمد الله خوب بود .

*راستی ما امروز رفتیم دانشگاه  همه اومده بودن !!!  نمی دونم اینا چقدر علاقه دارن به تحصیل .کلی لباس های جدید کلی دماغ عمل کرده ...

** امتحان فیزیولوژی 2 دارم شنبه دیگه !!!

***مسعود شصدچی /کلاه قرمزی /ماه عسل و... خداحافظ تاسال دیگه

 

& بگذاشتی ام غم تو نگذاشت مرا

                                           حقا که غمت از تو وفا دار تر است

 

فعلا خداحافظ و التماس دعای خیر