مریض اومده با دوبل فرکچر* استخوان ران  و فرکچر استخوان ساق هر دو پا که پای سمت چپش نبض فمورال هم نداشته از اون بچه سوسول پررو وقیحا تازه 2 روز قبل براش اسپورتیج گرفته بودن که ایشون تو اتوبان داشته خیر سرش ماشین بازی میکرده با سرعت 210 میزنه به گاردریل میره قاطی باقالی ها !!!!حالا اوردنش اورژانس ما ، مامان باباش دارن های های اشک میریزن به خودشم تو یه بیمارستان دیگه گفتن پاش نبض نداره باید امپوته* بشه، حالا شما فکر کنین داره شر شر خون میریزه ما ها داریم میمیریم از استرس که اقا افت سطح هوشیاری داره و فشارش پایین افتاده  و ... بعد دوستم صداش میزنه اقای فلانی ؟

اقای فلانی ؟ حالتون خوبه ؟بر میگرده یه نگاهی میکنه میگه اگه شک داری بیا زیر پتو!!!!!!!تعجب

مریضه ما داریم؟ همون حقش بود پاش که نه سرش گیر میکرد لای در ماشین!!!! ایشالا

بعد میگن پزشکا پول مفت میگیرن!!! این دوست ما تا چند روز به هیچ کس جرات نمیکرد بگه حالت خوبه ؟ حتی به ما ها ؟ بیچاره فوبی گرفته بود !!!!

اون مریض نامراد هم متاسفانه پاش موند براش تا تصادف بعدی که با ماشین بره تو دره !!!!

دوبل فرکچر = یعنی استخونش قلم شده بود ار دو جا و زده بود بیرون

امپوته= قطع اندام