جونم براتون بگه که ین واژه رو فقط سوخته دلان اینترن میدونن چیه و بس ؟ هر چی هم بخوان براتون فک بزنم که توضیح بدن یعنی چی نمیتونم

کل بار اینترنی تو همین یه کلمه خلاصه میشه کافیه به دشمن خونیت بگی که فلان کارو برام میکنی ؟ بگه نه 

بعد اونوقت میگی خب من پست کشیکم ها بعد میبینی کلا دشمنت برات اشک خونی میریزه که اصلا تو برو من مگه مردم همه کارات رو خودم برات انجام میدم و اینا.....

فقط دیگه در به کار بردن این واژه برای اینترن ها و رزیدنت ها زیاد ریخت و پاش نکین که شورش در بیاد فقط!!!!نیشخند

بدبختی هم موقعیه که شما دو روز پشت سر هم کشیک باشین که دیگه واویلا!

فقط شب های کشیک ما مریض موج میزنه

حواستون باشه ما و رزیدنت ها فوق فلای دادن داریم از دانشگاه جان هاپکینز  پس این روزها بیمار نشین یا حداقلش به اولین و بهترین اورژانس متمرکز در دنـــــــــــیا مراجعه نکین که مرگتون پای خودتونه

بای