اینترنی یعنی یه شب که داری خواب دریا و کوه و جنگل میبینی و همیشه صبح زود با اواز قناری ها و بلبل و این جور چیز ها بلند میشی یه هو خواب اتساع شکم و غرق شدن در اسهال و استفراغ مریض ببینی و صبح با صدای عر عر الاغ بیدار بشی !!!!

الان عمق فاجعه رو رسوندم ؟

یعنی از 7 صبح با سلام و صلوات بیای بیمارستان و تا فردا 12 ظهر باشی تو بیمارستان و 20 تا شرح حال بخش بگیری و 10 تا شرح حال بخش دیگه رو بگیری و مریض های ترخیصی رو داروهاشون رو بنویسی تو دفترچه شون و از تخت 1 شروع کنی به سوندار و لوله معده گذاشتن و ای بی جی گرفتن تا تخت 70

یعنی شب ساعت 1/30 بیدار بشی که مریض تخت 21 احتباس اداری داره ...........33 حلت تهوع داره.............28 خونریزی میکنه و......

یعنی ساعت 2 بعد از نصف شب عین کله ظهر شلوغ و پلوغ باشه

یعنی نتونی از پا درد و کمر درد بخوابی

یعنی نمازات رو کله ملاق بزنی که دارن پیج ات میکنن

یعنی یه مریض سی پی ار تو اولین شب کشیکت بخوره تو سرویس تو  وچک علایم حیاتی هر 10 دقیقه یکبار براش بگیری

یعنی ساعت 4 بعد از ظهر بین ناهار و شام یکی رو انتخاب کنی

کلا چه میکـــــــــــــــــــــنه این اینترنی