آقا من الان انقدر از بخش چشم و زنان و زایمان و ماجراهای این دوماه حرف دارم که نگو فقط وقت ندارم که بنویسم  یه خورده زرده بکشین اپ میکنم

قول شرف میدم تا اخر هفته