خب که چی ؟

گیرم سلام

که چی ؟ نه میخوام ببینم که چی ؟ اقا ما اصلا حال نداشتیم بیایم پست جدید مدید بذاریم عجقمون نکشیده

یعنی رو مووووووووووود نبودیم

چیجوری بگم

من الان 1 ماه و خورده ای هست که پست نذاشتم داشتم خفه میشدم از بی پستی ولی خب حوصله هم نداشتم که بیام البته نذراتتون هر روز به ایمیلم میرسید

خب تو این مدت که نبودم خیلی خیلی خیلی اتفاقات جور وا جور افتاد

زلزله اومد، مامانم DVT;کردن *، دایی ام مریض شده بودم ، سال مادر بزرگم بود، یکی از فامیلامون برای نمایندگی مجلس کاندید شده بود، ..........

من امتحان داشتم  چند تا / که خب البته هیچ کدوم رو هم با این همه گرفتاری نخوندم رفتم سر جلسه

کنگره داریم که من سخنرانی دارم تو سالن اصلی که هنوز هیچ کاری براش نکردم کلا میخوام برم بمیریم

کلا کلافه این اعصاب منه هی شما ها هم میگین کجایی ؟

خلاصه که ما دور خودمون میچرخیدیم همه اش

 

الانم دارم چرت و پرت میگم بذارین چند روز دیگه ا متحانم رو بدم میام اگه زنده بودم و خدا خواست

فعلاالتماس دعا